Voor groep acht van het basisonderwijs en voor het voortgezet onderwijs is een lesbrief ontwikkeld.

Deze kan ingezet worden bij Debat Teams, vakken als Geschiedenis, Nederlands of Maatschappijleer en Burgerschapsvorming en tijdens de projectweek. De lesbrief sluit aan bij de karakteristiek “Mens en Maatschappij” en de bijbehorende kerndoelen. Hierin staat de persoonlijke betrokkenheid van leerlingen centraal; bij zichzelf en bij ontwikkelingen in de wereld, in het verleden en de maatschappij om hen heen.

De lesbrief bestaat uit een voorbereidend deel, een actief en een reflecterend deel. Verschillende thema’s, zoals “vlucht” en “openstaan voor de ander” worden in oefeningen uitgewerkt; deels doe-, deels denkoefeningen. Er is ruimte voor differentiatie.

 

De lesbrief met handleiding voor de docent is gratis te bestellen.
Neem voor meer informatie contact op.

Medemogelijk gemaakt door