Oorlog toen

In september 1944 komt het einde van de Tweede Wereldoorlog in zicht.

De geallieerden rukken op om Europa te bevrijden van de Duitse bezetter. De grensstreken worden dan frontgebied. De Zuid-Limburgse stad Kerkrade ligt op de grens met Duitsland, vlak naast Aken. Om deze Duitse stad wordt zwaar gevochten; het zal de eerste stad van het Derde Rijk zijn die zich overgeeft. De burgers brengen steeds meer uren door in de schuilkelder. De laatste weken klinkt vrijwel continu het luchtalarm. In delen van de stad valt de elektriciteit uit, komt er geen water meer uit de kraan en raakt het laatste voedsel op.

Oorlog nu

De Tweede Wereldoorlog kostte 65 miljoen mensen het leven. Sinds die tijd is er geen dag zonder oorlog geweest in de wereld.

In 2019 en in de afgelopen jaren stierven samen meer dan 4 miljoen mensen in de oorlogen die nu plaatsvinden. Per dag moeten 37.000 mensen wereldwijd vluchten vanwege oorlog, geweld en vervolging. Dat betekent iedere twee seconden één persoon; man, vrouw of kind. Landen waar nu de meeste vluchtelingen vandaan komen zijn Syrië, Afghanistan, Irak, Iran, Eritrea en Somalië.

(Cijfers: VN Vluchtelingenorganisatie UNHCR)

Heeft u zelf een vluchtverhaal?

Heeft u verhalen, foto’s, films of andere materialen over de evacuatie van Kerkrade of over de opvang in het heuvelland in 1944?

Bent u als vluchteling naar Nederland gekomen en wilt u uw verhaal delen?

Wat heeft die gebeurtenis met u of uw familie gedaan?

Wij maken uw ervaringen graag toegankelijk voor een breed publiek.

Neem contact op wanneer u meer wilt weten of wilt deelnemen aan dit project.

De ouders van Loes Janssen hadden net verkering toen haar vader Theo uit Kerkrade moest evacueren. Haar moeder woonde in Heerlen. Theo wist Loes’ moeder, Mia, een paar brieven te sturen vanuit Wijlre, waar ze ondergebracht waren. In de eerste brief vertelt hij:

 

“Vier dagen voordat we weg moesten, is ons huis vernield door een voltreffer der Amerikaanse artillerie. Wij waren die nacht niet thuis omdat het bij ons in de buurt verschrikkelijk spookte.Aan het meubilair is niet zoveel vernield en kleren hebben we ook nog wel wat. Als de moffen ons nu maar niet hebben bestolen, nu we weg zijn.”

 

“We hebben de afgelopen week wat meegemaakt, daar krijg je grijze haren van. Maar ja, daar komen we ook wel weer overheen.”

Sjef Smeets is geboren in 1939. Hij noteerde later zijn herinneringen aan de oorlog en evacuatie: